Vizyonumuz

Misyondan farklı olarak vizyon gelecekte ulaşılmak istenen en uç noktadır. Vizyon, misyon değerlerini gerçekleştirmek için kurumun nasıl bir ruha bürüneceğini ifade eder. Vision kelimesinden Türkçeye uyarlanmış bu kelime kurumun misyonu doğrultusunda ulaşmayı umduğu noktayı temsil eder. Vizyon önemlidir çünkü öngörülülüğü temsil eder. Vizyon bir kurumun ileride varacağı noktanın-ki bu nokta hep kendini yenileyecektir- fotoğrafının şimdiden çekilmesidir. Kurumun vizyonu açık ufukluluğunun da en büyük simgesidir.